Inwoners Turkije

Inwoners Turkije

inwoners turkije T urkije werd vroeger Anatolië of Klein-Azië genoemd. De inwoners van toen waren Hettieten, Frygiërs, Lydiërs, Urateërs, Armeniërs en Grieken. Daarna kwam Anatolië onder invloed van het Romeinse Rijk, waar een groot deel van de bevolking overging tot het christendom. Later werd het de Byzantijnse Rijk met als de hoofdstad Constantinopel (Istanbul). Het gebied werd merendeel Griekstalig, met uitzondering van het oostelijke deel waar de Koerden en de Armeniërs hun eigen taal behielden.

Korte geschiedenis

De Turken in Anatolië zijn afstammelingen van Oghuz-stammen die vanuit Anatolië hebben veroverd. In 1453 veroverden de Turken Constantinopel. Deze stad werd de nieuwe hoofdstad van het Rijk. Hierna is de Eerste en de Tweed Wereldoorlog geweest. Hierdoor zijn er heel wat mensen naar en door Turkije heen gevlucht. Bijvoorbeeld de joden die vanuit Oost-Europa naar Israël gingen.

Inwoners

Turkije heeft nu 79.414.269 inwoners (2015).
en bestaat uit 4 categorien van volkeren.

Leeftijd

De Turkse bevolking is relatief jong. 25% van de bevolking zit tussen de 0 tot 15 jaar. Gemiddelde levensverwachting van een Turkse inwoner is ongeveer 73 jaar.

Slot

Zo zie je dat er in Turkije heel veel verschillende volkeren bij elkaar leven. Zo heeft ieder volk zijn eigen cultuur.

Terug naar boven