Inwoners Turkije

Volgens de Turkse grondwet omvat het woord “Turk” als politieke term alle burgers van de Republiek Turkije, zonder onderscheid naar of verwijzing naar ras of religie; etnische minderheden hebben geen officiële status. Uit linguïstische gegevens blijkt dat de meerderheid van de bevolking Turks als moedertaal bestempelt; de rest van de bevolking spreekt Koerdisch en een kleine minderheid Arabisch als hun moedertaal. Hoewel de schattingen van de Koerdische bevolking in Turkije over het algemeen zeet uiteenlopend waren, werd geschat dat aan het begin van de 21e eeuw bijna een vijfde van de bevolking in Turkije over het algemeen zeer uiteenlopend waren, werd geschat dat aan het begin van de 21e eeuw bijna een vijfde van de bevolking deel uitmaakt van de Koerden. Etnische Koerden zijn in grote aantallen aanwezig in geheel Oost-Anatolië en vormen een meerderheid in een aantal provincies, waaronder Agri, Bitlis, Bingol, Diyarbakir, Hakkari, Mardin, Mus, Siirt, Sanliurfa en Van. Arabisch sprekers zijn voornamelijk in Hatay, Adana, Mardin, Siirt en SanLiurfa. Er zijn nog zes etnische groepen met aanzienlijke aantallen: Grieken, Armeniërs en Joden zijn bijna geheel in Istanbul te vinden, en Circassians, Georgians en Laz zijn over het algemeen in het Verre Oosten gelokaliseerd.

inwoners turkije

Religie

Meer dan negen tiende van de bevolking is moslim. Niettemin is Turkije een seculier land. In een grondwetswijziging uit 1928 werd de islam verwijderd als de officiële staatsgodsdienst en sindsdien heeft de staat zich periodiek op gespannen voet met religie geplaatst. De strijdklachten hebben waakzaam toezicht gehouden op het politieke secularisme van Turkije, dat zij bevestigen als een Hoeksteen van de grondbeginselen van Turkije. Het leger heeft echter niet de handhaving van een seculier politiek proces aan het toeval overgelaten en heeft een aantal malen in de politiek geïntervenieerd. Ondertussen heeft het sterke secularisme van Turkije geresulteerd in wat sommigen hebben gezien als beperkingen van de vrijheid van godsdienst. Bijvoorbeeld, de hoofddoek is al lang verboden in een aantal openbare gelegenheden. Dergelijke beperkingen van religieuze vrijheid zijn in de 21ste eeuw door de opkomst van de Justice and Development Party geconfronteerd; in februari 2008 werd een grondwetswijziging aangenomen die vrouwen toestond hoofddoeken te dragen op universitaire campussen.

Nederzettingspatronen

Ongeveer drievijfde van de bevolking woont in dorpen en steden. Vóór het midden van de 20e eeuw was de bevolking overwegend landelijk en de verspreiding ervan werd sterk beïnvloed door het landbouwpotentieel van het land. Er zijn dus uitgesproken regionale verschillen in bevolkingsdichtheid, waarbij het grootste contrast ligt tussen het interieur en de periferie. De regionale kustgebieden van de Zwarte Zee, de Zee van Marmara en de Egeïsche Zee zijn de meest dichtbevolkte gebieden; minder dan twee vijfde van het landoppervlak vertegenwoordigt de regio’s samen meer dan de helft van de bevolking van het land.

Demografische trends

In 1927 bedroeg de totale bevolking van de Turkse republiek ongeveer 13 miljoen; sindsdien is het meer dan verzesvoudigd. De groei was bijzonder snel na de Tweed Wereldoorlog en bereikte bijna 3 procent per jaar in de vroege jaren zestig, maar de groeisnelheid is sindsdien afgenomen. Een daling van het geboortecijfer was de belangrijkste factor voor de daling, enigszins gecompenseerd door een daling van het sterftecijfer.